Påbud om nye besøgsrestriktioner på plejehjem

Styrelsen for Patientsikkerhed har 11. juni udstedt et påbud til kommunalbestyrelsen vedr. midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til plejecentre og aflastningsboliger, når det er nødvendigt at forebygge eller inddæmme udbredelse af Covid-19.

De midlertidige besøgsrestriktioner indebærer,

- At besøg på plejecentre, aflastningspladser altovervejende skal foregå på udendørs arealer

- At besøg på indendørs arealer på plejecentre og aflastningspladser ikke kan ske, med mindre:

  • at besøget sker i en kritisk situation, eller
  • at besøget ikke kan foregå udendørs, og der er udpeget 1-2 faste besøgspersoner.

Besøgsrestriktionerne omfatter både indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren råder over. 

Læs påbud til kommunalbestyrelsen om at udstede restriktioner for besøgendes adgang til kommunale og private plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser her

Sidst opdateret 12. juni 2020