Coronavirus: Sundhedspleje og børneterapeuter

Sundhedsplejen i Nyborg Kommune har oprettet et nødberedskab.

Forholdsregler ved hjemmebesøg eller aftalt konsultation under epidemi med COVID-19

Generelle forholdsregler mhp. reduktion af smitterisiko

Under epidemi med COVID-19 overholdes følgende forholdsregler i alle familier under hjemmebesøg eller aftalt konsultation for at nedbringe smitterisikoen:

Udluftning

I hjemmet: Forældre instrueres i at lufte godt ud inden sundhedsplejersken træder ind i hjemmet og i at have udført omhyggelig håndhygiejne, også på barnet.

I konsultationslokale: Sundhedsplejersken lufter ud mellem konsultationer og instruerer forældre i håndhygiejne. 

Børneterapeuter

Kontakterne foregår i Sundhedshuset med barn og max. en forældre. Forud for fysisk kontakt vil terapeuten ved telefonisk kontakt sikre sig, at barn og familie er raske.  

Hvis borgeren har brug for kontaktoplysninger til sundhedsplejerske eller børneterapeut kontaktes telefon 6333 6857 i tidsrummet kl. 10 -12. 

Sidst opdateret 13. marts 2020