Forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private plejehjem, bosteder m.v.

Styrelsen for Patientsikkerhed har 18. marts 2020 besluttet, at alle kommuner skal udstede forbud mod udefra kommendes besøg på

  • Plejecentre
  • Aflastningspladser
  • Botilbud for voksne (gælder også for boliger, hvor borger har egen lejekontrakt)
  • Opholdssteder og døgninstitutioner for børn.

Besøgsforbuddet skal forebygge udbredelse af coronavirus/COVID-19.

Nyborg Kommune har iværksat dette forbud.

Forbuddet mod besøg gælder både på fællesarealer og i borgerens bolig.

Forbuddet gælder både for kommunale, regionale og private plejecentre/botilbud.

Der gælder enkelte undtagelser til forbuddet. For eksempel vil det være muligt for nære pårørende at besøge en kritisk syg eller døende borger. Hvis det bliver aktuelt, skal den besøgende tage telefonisk kontakt til plejecenter/botilbud, før man ankommer.

Besøgsforbuddet gælder indtil videre.

Læs hele påbuddet her 

 

Sidst opdateret 18. marts 2020