Forældrebetaling - dagtilbud, SFO og klub

På baggrund af en række henvendelser omkring betalingen for tilbud i den periode, hvor de er lukket på grund af Corona-epidemien, kan vi henvise til Børne- og Undervisningsministeriets udmeldinger.

Teksten er hentet på ministeriets side med spørgsmål og svar i forbindelse med nedlukning af tilbuddene og etablering af nødpasning.

Hvad med forældrebetaling i dagtilbud, SFO og klub – bortfalder det?

Under den nuværende situation ændres der som udgangspunkt ikke ved den almindelige forældrebetaling for dagtilbud eller skolefritidsordninger, og der vil fortsat skulle betales forældrebetaling for de forældre, der ikke har friplads. Hvis dagtilbud, SFO og klubtilbud fortsat er lukkede efter påske, har regeringen forpligtet sig til at forhandle en løsning på plads vedrørende forældrebetaling til de nævnte ordninger med folketingets partier.

Skal forældre også betale til frokostordninger?

Ja. Frokostordninger, der enten er en del af pladsen eller der tilbydes som et sundt frokostmåltid af kommunen, indgår fortsat i forældrebetalingen. Forældrearrangerede frokostordninger er et anliggende for de involverede forældre, og her opkræver kommunen heller ikke i dag betaling.

Sidst opdateret 24. marts 2020