Til modtagere af hjemme- og sygepleje samt beboere på plejecentre

Udbruddet af coronavirus (COVID-19) udvikler sig hurtigt i Danmark og er en alvorlig situation, som vi ikke tidligere har stået i.

Det ligger os meget på sinde at hjælpe og beskytte de ældre og mest sårbare i risiko for svær sygdom.

Hvis mange bliver smittet samtidigt, kan vi risikere at vores medarbejdere i hjemmeplejen, i sygeplejen og på plejecentrene selv bliver syge. En sådan situation skal vi undgå.

Vi intensiverer derfor indsatsen for at forebygge spredning af smitte. 

Det betyder, at det bliver nødvendigt i den kommende tid at prioritere i de pleje- og omsorgsopgaver, som ydes i hjemmet. 

For at sikre medarbejdere til de mest nødvendige opgaver, etablerer vi nu et nødberedskab i hjemme- og sygeplejen og på vores plejecentre.

Alle vil få tilstrækkelig pleje og omsorg, men det kan betyde, at vi i en periode må ændre serviceniveauet for fx rengøring og personlig pleje samt flytte tidspunkter for, hvornår hjælpen gives.

Vi vil i løbet af denne uge give besked til de borgere, som kan komme til at opleve ændringer i den kommende tid. 

Vi appellerer til jeres forståelse og håber på, at I og jeres pårørende kan være os behjælpelige i denne særlige situation. 

Sidst opdateret 16. marts 2020