Nyborg Kommune fremrykker betalinger for at hjælpe virksomheder

For at afbøde de negative økonomiske konsekvenser Coronavirus har for erhvervslivet fremrykkes Nyborg Kommunes betalinger til de private leverandører.

Et enigt Økonomiudvalg har 15. marts 2020 besluttet, at alle fakturaer frem til udgangen af maj 2020 betales straks i stedet for at afvente seneste rettidige betalingsdato (typisk 30 dage efter varen er leveret).
 
Der er tale om ca. 2600 fakturaer, til en samlet værdi på ca. 30 mio. kr., som nu fremrykkes.
 
Beslutningen understøtter de indsatser regeringen har sat i gang, for at hjælpe de virksomheder der mangler likviditet på grund af nedgang i omsætningen som følge af Coronavirus i Danmark 
 
Borgmester Kenneth Muhs:
- Vi har som kommune en forpligtelse til at gøre vores bedste for at hjælpe alle dele af samfundet igennem den situation, vi står i lige nu. Derfor var vi i Økonomiudvalget enige om at fremrykke betalingerne til de private leverandører, for på den måde at hjælpe med at afbøde de negative økonomiske konsekvenser som mange virksomheder oplever.

Fakta

Nyborg Kommune betaler normalt først fakturaer svarende til seneste rettidig betalingsdato (typisk 30 dage efter varen er leveret).
 
Betalingsprincippet ændres så der indføres en ny manuel procedure frem til udgangen af maj 2020, hvor alle fakturaer på daglig basis frigives til betaling umiddelbart efter godkendelse af fakturaen.
 
Der vil fortsat være en tæt opfølgning og kontrol af fakturaer som sikrer, at der kun betales for varer, der er leveret og til den rigtige pris.

Sidst opdateret 15. marts 2020