Seneste opdateringer om Coronavirus

På baggrund af regeringens udmelding onsdag 11. marts 2020, har Nyborg Kommunes krisestab truffet følgende foranstaltninger:

Krisestaben mødes indtil videre hver formiddag.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med nye tiltag og informationer.

HOTLINE: 7020 0233

See translated version about COVID-19 here

Vi kan få brug for din hjælp

Vi forventer at få brug for ekstra sundhedsfaglig arbejdskraft for at komme igennem den aktuelle situation, vi lige nu står overfor med COVID-19. Vi kan derfor få brug for dig.

Læs mere her

Institutioner og dagpleje

Nyborg Kommune har etableret nødpasning for børn i de kommunale tilbud fra mandag 16. marts 2020 og indtil 13. april 2020.
 
Nødpasning tilbydes til alle familier, hvor forældrene har akut- og krisefunktioner, samt de, der trods myndighedernes anbefalinger ikke kan finde egne alternativer.
 
Nødpasning tilbydes efter konkret aftale med ledelsen i dit barns dagtilbud, som formidler behovet videre.
I Nyborg Kommunes daginstitutioner etableres der nødpasning i 4 daginstitutioner. I Aunslev Børnehus, Skattekisten, Frørup Åhaven, Ørbæk og Valhalla og Kastaniehuset, Nyborg.
 
I den kommunale dagpleje etableres nødpasning i barnets dagplejehjem.
 
Såfremt der i perioden sker ændringer i din situation, kan du aftale nødpasning med ledelsen i det dagtilbud, dit barn er indmeldt i. Du kan kontakte ledelsen ved at ringe til dit dagtilbuds telefonnummer.

Er der behov for nødpasning i dagene før påske 6.-8. april, skal ledelsen af det dagtilbud, hvor barnet er indmeldt, kontaktes og nødpasning aftales. Dette skal af hensyn til bemanding ske hurtigst muligt.

Skoler

Alle skoler lukkes fra på mandag. Der kommunikeres til elever og forældre via Aula. Der vil være nødpasning for bestemte grupper børn til og med 3. klasse. Er der behov for nødpasning i dagene før påske 6.-8. april, skal I kontakte skolens kontor.

Læs mere her 

Forældrebetaling - dagtilbud, SFO og klub

På baggrund af en række henvendelser omkring betalingen for tilbud  i den periode, hvor de er lukket på grund af Corona-epidemien, kan vi henvise til Børne- og Undervisningsministeriets udmeldinger.

Læs mere her

Gode råd til børnefamilier

Hvordan skal man som forældre forholde sig til børn og legeaftaler?

Læs mere her

Tilbud fra PPR 

Er du forælder til et barn i dagtilbud eller skole, og har du brug for at tale med af vores dygtige psykologer i PPR om dit barns trivsel eller udvikling, så står PPR til rådighed for en uformel og også gerne anonym snak. Kontakt ledende psykolog Per Leo Nielsen på tlf. 2168 0391.

Borgerservice

Du kan fortsat kontakte Nyborg Kommune på tlf. 6333 7000 og Borgerservice på tlf. 6333 8000.

Læs mere om pas, NemID og personligt fremmøde her

Administration og Kulturinstitutioner

Medarbejderne sendes hjem fra og med 13. marts 2020. Der vil blive opretholdt et nødberedskab i forhold til vitale opgaver, hvor det kan blive nødvendigt at møde ind på arbejdspladsen. Leder orienterer ansatte nærmere herom.
Hvilke opgaver de skal og kan varetage hjemmefra aftales med nærmeste leder

Frivillige hjælpemuligheder i forbindelse med corona

De seneste ugers udvikling med coronavirus/COVID-19 har vist, at civilsamfundet endnu en gang træder til, når mennesker har brug for hjælp.

Derfor er der oprettet en række landsdækkende og lokale initiativer.

Læs mere her

Nyborg Bibliotek

Nyborg Bibliotek, Nyborg Lokalhistoriske Arkiv og Village Ballet holder lukket til og med 27. marts. Det er desværre ikke muligt at afhente og aflevere bøger frem til og med 27. marts. Gebyrer fra denne periode vil blive slettet, når vi åbner igen. Alle arrangementer aflyses eller flyttes til andet tidspunkt.

Du kan i marts og april måned låne dobbelt så meget på eReolen - nemlig 6 e-bøger og 6 netlydbøger.

Læs mere om tilbuddet her

Jobcenteret

Al fysisk fremmøde i Jobcenteret er suspenderet.

Som udgangspunkt kan alle medarbejdere træffes via normalt arbejdstelefonnummer. Derudover kan Jobcenteret kontaktes mandag-torsdag kl. 9-14 og fredag kl. 9-13 på tlf. 6333 8050. Hvis du bliver ledig i perioden, hvor vi holder lukket, er det stadig muligt for dig, at melde dig ledig.

Læs mere her

Socialafdelingen

Al fysisk fremmøde i Socialafdelingen er suspenderet.

Som udgangspunkt kan alle medarbejdere træffes via normalt arbejdstelefonnummer. Derudover er der oprettet disse kontaktnumre, der vil være bemandet i telefontiden:

Visitationen. Mandag-fredag kl. 10-12, tlf. 6333 7540.
Hjælpemidler. Mandag-fredag kl. 10-12, tlf. 6333 7471.
Voksensocial. Mandag-fredag kl. 10-12 tlf. 6333 7993.
Børn og unge vagt. Mandag-fredag kl. 8-15, tlf. 6333 7194.

Dele af socialområdet

Døgninstitutioner m.v.

Her fortsætter arbejdet som hidtil.

Bosteder

Nyborg Kommune har aktiveret et beredskab på baggrund af regeringens udmelding onsdag den 11. marts 2020 for at forhindre smittespredning af COVID19/Corona-smitten på vores bosteder.

Læs mere her

Følgende steder holder HELT lukket

Værestedet Huset
Café Danehof
Den Blå Café
Nyborgværkstedet

Akuttilbud

Akuttilbuddet er til dig, der oplever en akut psykisk krise. Det kan være, at du har stress, oplever angst, har en sindslidelse eller er pårørende til et menneske, der har det psykisk svært. Du kan henvende dig telefonisk døgnet rundt, alle ugens dage på tlf. 2460 1210.

Familiehuset

Familiehuset er lukket for personlige henvendelser. Men man kan kontakte den åbne anonyme rådgivning på tlf. 6333 8082.

Læs mere her

Sundheds- og ældreområdet

Der arbejdes som udgangspunkt videre som hidtil, dog vil der på enkelte områder blive udmeldt skærpede tiltag fx i caféer, aktivcentre og klubber.

Læs mere her

Forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private plejehjem, bosteder m.v.

Læs mere her

Tandplejen

Tandplejen er lukket. Der vil være bemanding til AKUTTE behandlinger. Telefontid hver dag mellem kl. 9-12 på tlf. 6333 7077.

Omsorgstandplejen

Omsorgstandplejen holder åbent for akutte henvendelser på tlf. 6137 5802 mandag, onsdag og fredag mellem kl. 10-13.

Sundhedspleje og børneterapeuter

Sundhedsplejen i Nyborg Kommune har oprettet et nødberedskab.

Læs mere her

Buskørsel - FynBus

Lokalruter indstilles, men Flexture tilbydes i stedet indtil videre.

Læs mere her

Coronavirus: hjælp til virksomheder

Få viden om og hjælp  omkring din virksomheds muligheder i den øjeblikkelige situation. 

Læs mere her

Der kan nu ansøges om støtte via lønkompensationsordningen.

Læs mere her

Nyborg Forsyning

Alle genbrugspladser åbner igen med fuld bemanding på tirsdag 31. marts 2020.

Læs mere her om forholdsregler, åbningstider m.v.

Sidst opdateret 31. marts 2020