Skærpede tiltag i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

For at reducere smittespredning af COVID-19 mest muligt er der taget en række skærpede tiltag i Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Du kan her få et overblik over de seneste tiltag på sundheds- og ældreområdet: 

Plejecentre, Jernbanebo og Demenscenter Tårnparken

 • Besøg på plejecentrene tillades kun i helt særlige tilfælde fx ved døende borgere.
 • Kommunikation mellem pårørende og beboere kan i stedet bistås ved videoopkald - fx via Facetime eller messenger. 
 • Frivillige i fx venneforeninger bliver hjemme, og alle aktiviteter/arrangementer gennemført af frivillige aflyses.

Hjemmeplejen

 • Hjemmeplejen fortsætter uændret. 
 • Der er fokus på de borgere, som på grund af aflysninger i aktivcentre og demensklub, må blive hjemme.
 • Der er sendt skærpede retningslinjer ud til plejepersonalet i forhold håndtering af smitterisiko og minimering af smittespredning.

Sygeplejen 

 • Sygeplejen fortsæter uændret.
 • Sygeplejeklinikker holdes fortsat åbne. 

Aktivcentre og Demensklubber

 • Lukker fra mandag 16. marts. For nuværende indtil 13. april.

Caféer i forbindelse med Aktiventre 

 • Muligheden for at spise i caféerne lukker fra mandag 16. marts. For nuværende indtil 13. april. Borgerne kan fortsat hente mad, men det skal spises hjemme. 

Madhuset

 • Mad leveres uden ændringer.

Sundhed og Træning

 • Al holdtræning aflyses.
 • Der selvtrænes så vidt det er muligt hjemme efter aftale med personalet.
 • Derudover mulighed for træning via skærm, så vidt det er muligt.
 • Patientforeningernes tilbud - Frivilligt Instruktørkorps (FIT) aflyses. 

Sidst opdateret 12. marts 2020