Coronavirus: Sundhedspleje og børneterapeuter

Sundhedsplejen i Nyborg Kommune har oprettet et nødberedskab.

Midlertidige sundhedsplejerske tilbud i en Corona- tid

Sundhedsplejen tilbyder kontakter til alle gravide og 0 årige. 
Du kan se vores tilbud her: https://www.nyborg.dk/da/Borger/Sundhed/Sundhedsplejen/Tilbud-til-Smaa-born

Gruppetilbud, Godt Begyndt og Godt på Vej igangsættes så snart det er muligt af hensyn til forsamlingsforbuddet, forventeligt midt august 2020.

3 ½ års undersøgelser genoptages midt august, børn der ikke er set i indeværende periode, vil ikke blive tilbudt undersøgelse. 

Skole undersøgelser er genoptaget, og 8. klasse elever, der har behov for undersøgelse eller sundhedssamtale, vil blive tilbudt dette inden sommerferien. 
Efter skoleferien genoptages det vanlige skoletilbud.”

Forholdsregler ved hjemmebesøg eller aftalt konsultation under epidemi med COVID-19

Generelle forholdsregler mhp. Reduktion af smitterisiko

Under epidemi med COVID-19 overholdes følgende forholdsregler ui alle familier under hjemmebesøg eller aftalt konsultation for at nedbringe smitterisikoen:

Udluftning

I hjemmet: Forældre instrueres i at lufte godt ud inden sundhedsplejersken træder ind i hjemmet og i at have udført omhyggelig håndhygiejne, også på barnet.

I konsultationslokale: Sundhedsplejersken lufter ud mellem konsultationer og instruerer forældre i håndhygiejne. 

Børneterapeuter

Genoptræningsplaner opretholdes og kontakterne foregår i Sundhedshuset med barn og max. en forældre. Forud for fysisk kontakt vil terapeuten ved telefonisk kontakt sikre sig, at barn og familie er raske.  
Alle andre aftaler aflyses og laves som telefon konsultationer. 

Hvis borgeren har brug for kontaktoplysninger til sundhedsplejerske eller børneterapeut kontaktes telefon 6333 6857 i tidsrummet kl. 10 -12. 

Sidst opdateret 13. marts 2020