Coronavirus: Sundhedspleje og børneterapeuter

Sundhedsplejen i Nyborg Kommune har oprettet et nødberedskab.

Nødberedskab sundhedsplejersker

0 årige 

I barnets første leveår fortsætter alle Sundhedsplejens tilbud som vanligt med barsels opringning kort efter fødsel, etableringsbesøg i hjemmet, 3 ugers kontakt og konsultationer i Sundhedshuset, når barnet er 2, 4-6 og 8-10 måneder gammelt. 

Alle kontakter gennemføres under overholdelse af god hygiejne og med følgende forholdsregler:

Forud for besøg eller aftalt fremmøde i konsultation kontakter sundhedsplejersken familien telefonisk med henblik på at afklare, hvorvidt der er en smitterisiko i hjemmet. I henhold til generelle retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet vil der blive spurgt ind til, om kvinden og partner/andre i husstanden har symptomer på COVID-19. Hvis dette er tilfældet, vil sundhedsplejersken ved telefonkontakten spørge ind til barnets tilstand, herunder symptomer som kunne være tegn på COVID-19 f.eks. påvirket almen tilstand og besværet vejrtrækning.

Forældrenes beskrivelser af smitterisikoen i hjemmet under telefonsamtalen, vil få betydning for, om sundhedsplejersken vil bære værnemidler. Aftaler kan på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering erstattes af video- eller telefonkonsultation.

Forholdsregler ved hjemmebesøg eller aftalt konsultation under epidemi med COVID-19

Generelle forholdsregler mhp. Reduktion af smitterisiko

Under epidemi med COVID-19 overholdes følgende forholdsregler ui alle familier under hjemmebesøg eller aftalt konsultation for at nedbringe smitterisikoen:

Udluftning

I hjemmet: Forældre instrueres i at lufte godt ud inden sundhedsplejersken træder ind i hjemmet og i at have udført omhyggelig håndhygiejne, også på barnet.

I konsultationslokale: Sundhedsplejersken lufter ud mellem konsultationer og instruerer forældre i håndhygiejne. 

Familiens placering

Besøgets/konsultationens varighed vil være så kort som muligt, evt. kan sundhedsplejersken give supplerende vejledning pr. telefon efterfølgende.

I hjemmet bør kun raske forældre være tilstede i rummet, og der skal være god plads (2 meter) mellem sundhedsplejersken og forældrene under hele besøget. Ved konsultation i Sundhedshuset kan kun en forældre deltage med barnet i konsultationen. Den anden forældre kan evt. være med på telefon under konsultationen.

Evt. søskende bør så vidt muligt opholde sig i et andet rum sammen med den anden forælder eller evt. anden pårørende, der er tilstede i hjemmet (fx ved enlige forældre eller hvor en forælder er indlagt). Søskende deltager ikke i konsultation.

Håndtering af barnet reduceres til mindst mulig fysisk kontakt, under hensyntagen til at kvaliteten af undersøgelsen skal være fyldestgørende.

Daginstitutions- og skolebørn:

Tilbydes telefoniske behovs konsultationer, så vidt det er muligt.

3½ års og skolebørns undersøgelser sættes på pause indtil videre.

Familierne bedes kontakte egen sundhedsplejerske.

Nødberedskab børneterapeuter

Genoptræningsplaner opretholdes og kontakterne foregår i Sundhedshuset med barn og max. en forældre. Forud for fysisk kontakt vil terapeuten ved telefonisk kontakt sikre sig, at barn og familie er raske.  
Alle andre aftaler aflyses og laves som telefon konsultationer. 

Hvis borgeren har brug for kontaktoplysninger til sundhedsplejerske eller børneterapeut kontaktes telefon 6333 6857 i tidsrummet kl. 10 -12. 

Sidst opdateret 13. marts 2020