Manglende refusionsudbetalinger

Fejl i kommunernes sygedagpengesystem har betydet, at der ikke er blevet udbetalt rettidig refusion til arbejdsgiveren.

Opdatering 30. september 2020
Vores IT-leverandør oplyser, at der alligevel ikke sker udbetaling af sygedagpengerefusion til arbejdsgiverne 1. oktober 2020 som tidligere oplyst. De forventer i stedet at der sker en udbetaling 8. oktober 2020.

Vi beklager de gener, de manglende udbetalinger måtte medføre. 

Opdatering 25. september 2020
Fejlen er blevet rettet 22. september 2020.

For de refusionsudbetalinger, som ikke er udbetalt rettidigt, vil Kommunernes Sygedagpengesystem rette op på refusionssagerne, således at arbejdsgiverne får udbetalt manglende refusion med udbetalingskørslen mandag 28. september 2020, med dispositionsdag torsdag 1. oktober 2020.

Sidst opdateret 25. september 2020