Mundbind i offentlig transport

Fra lørdag 22. august 2020 bliver det påbudt at bære mundbind i den offentlige transport i hele landet.

 Vi har udarbejdet følgende retningslinjer for Nyborg Kommune:

  1. Kravet gælder i al offentlig transport. Det vil bl.a. sige al kollektiv transport, der finder sted mellem skole og hjem. Kravet gælder også, selvom der i en bus kun er elever fra samme skole. Læs mere på fynbus.dk/coronavirus
  2. Kravet gælder også, når skolerne kører med offentlig transport i løbet af skoletiden som en del af undervisningen. Det er fx, hvis en klasse tager tog eller offentlig bus til Odense.
  3. Kravet gælder for alle, der er fyldt 12 år – uanset klassetrin.
  4. Nyborg Kommune sørger for uddeling af mundbind til elever i vores folke- og specialskoler. Læs mere her
  5. Skolen sørger for mundbind i de situationer, hvor transporten sker som en del af undervisningen. Det gælder fx, når en klasse tager på tur med offentlig transport i skoletiden.

Undtagelser

  1. Der skal ikke bæres mundbind, når en klasse eller en årgang kører til fx svømmehal eller på ekskursioner i busser, hvortil der ikke er offentlig adgang.
  2. Elever, med fysiske eller psykiske handicap, der forhindrer dem i selv at fjerne mundbind, er undtaget. 

 

Sidst opdateret 19. august 2020