Genåbning af beskæftigelsesindsatsen

Ledige får igen mulighed for at komme i virksomhedsrettede tilbud med fysisk fremmøde, for eksempel virksomhedspraktik eller løntilskud.

Fra 15. april 2021 vil det igen være muligt for dig, som er ledig, at komme i for eksempel virksomhedspraktik og løntilskudsjob.
Kommunen kan også give tilbud om nytteindsats, vejledning og opkvalificering med fysisk fremmøde til ledige, som er i særlig risiko for at miste kontakten med arbejdsmarkedet.

Det vil ikke længere være frivilligt for dig at tage imod det konkrete tilbud. Din sagsbehandler skal dog konkret vurdere, om tilbuddet er det rigtige for dig, hvis du er i risikogruppen for COVID-19 eller har pårørende i risikogruppen.

Genåbningen af beskæftigelsesindsatsen kommer i forlængelse af Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark af 22. marts 2021.
Vær opmærksom på, at udmeldingen ikke betyder at der er fysisk fremmøde i jobcenteret - åbningen gælder fysisk fremmøde i tilbud som virksomhedsrettede tilbud, nytteindsats og nogle typer af vejlednings- og uddannelsesforløb.

Det betyder at jobcenteret fortsat er lukket for fysisk adgang, med mindre du har en aftale om fysisk fremmøde. 

Sidst opdateret 13. april 2021