Nyborg Kommune indgår i et samarbejde om smitteopsporing

Fremover kan borgere i Nyborg Kommune smittet med COVID-19 få besøg på deres adresse af Nyborg Kommunes smitteopsporingsenhed, hvis det ikke er lykkedes Styrelsen for Patientsikkerhed at få kontakt.

Smitteopsporing er et vigtigt greb i at få styr på COVID-19 smitten og få standset smittekæderne. Efter en aftale mellem Regeringen og KL, er Nyborg Kommune nu klar til at understøtte Styrelsen for Patientsikkerhed i smitteopsporingsarbejdet.

Det betyder, at Nyborg Kommune fremover vil forsøge at opnå telefonisk kontakt til de borgere i Nyborg Kommune, som Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har fået fat på, med henblik på at kunne vejlede om selvisolation, hjælp til at opspore nære kontakter osv.

Opnår Nyborg Kommune heller ikke telefonisk kontakt, vil kommunens smitteopsporingsenhed køre ud til borgerens adresse og derigennem forsøge at opnå kontakt med borger. Medarbejderne i smitteopsporingsenheden er alle underlagt tavshedspligt. Smitteopsporingen er bemandet alle ugens syv dage. 

For yderligere oplysninger, kontakt

Har du spørgsmål omkring smitteopsporingen, kan du kontakte kommunens corona-hotline i Borgerservice på tlf. 6333 7030.

Telefonen er åben mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-16.30 og fredag kl. 9-13.

Du kan læse mere om arbejdet med smitteopsporing på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Sidst opdateret 11. februar 2021