Ændrede takster for daginstitutioner fra 1. marts 2021

Regeringen har vedtaget, at der indfases minimumsnormering og mere pædagogisk personale i daginstitutioner.

Som en del af aftalen om finansloven for 2021 vil det højere serviceniveau medføre højere takster for forældrebetaling i daginstitutioner.

I Nyborg Kommune vil forældrebetalingen i daginstitutioner stige pr. 1. marts 2021.

Takst for forældrebetaling pr. 1. marts 2021 (juli betalingsfri):
Børnehave 1.984 kr.
Vuggestue 3.637 kr.

Der ydes fortsat fripladstilskud og søskendetilskud efter de sædvanlige gældende regler.

Sidst opdateret 27. januar 2021