Søg TrygFonden om støtte til projekter, der kan forbedre trivslen blandt børn og unge i Region Syddanmark

TrygFondens regionale råd i Syddanmark arbejder for at skabe mere tryghed i Syd- og Sønderjylland samt på Fyn og øerne. TryghedsGruppens 260.000 medlemmer i regionen har netop stemt om årets fokusområde, og et stort flertal har besluttet, at børn og unges trivsel skal prioriteres.

Vi vil derfor gerne gøre jer opmærksomme på, at I kan søge TrygFonden om støtte. To gange om året uddeler TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark donationer til både små og store projekter.

I 2021 kan der som altid søges om midler til projekter inden for alle TrygFondens 12 fokusområder, men rådet vil i år have særligt fokus på indsatser, der kan fremme børn og unges trivsel. 

Har I en god ide til at iværksætte et nyt projekt eller udvikle en eksisterende indsats om børn og unges trivsel i Region Syddanmark, er I meget velkomne til at sende os en ansøgning. Læs mere om hvordan I ansøger her: Gør en forskel for børn og unge i Region Syd - tryghed.dk. 

Næste frist for ansøgning om støtte fra TrygFondens regionale råd er mandag 1. marts 2021 kl. 12.

Kort om TrygFondens regionale råd

TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark består af 15 demokratisk valgte kandidater, der sammen med repræsentanterne fra de øvrige fire regioner udgør TryghedsGruppens øverste myndighed.

I 2020 uddelte TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark samlet set 13.432.688 kr. til små og store tryghedsskabende projekter i regionen. I år kan man ansøge det regionale råd om midler den 1. marts og den 1. september.

Læs mere om rådets repræsentanter og find deres kontaktinformationer her

Sidst opdateret 29. januar 2021