Christian Eiler Lensbaron Holck

Født 9. oktober 1847 på Holckenhavn.

I 1877 overtog han baroniet Holckenhavn som den 10. i slægten Holck.

I 1883 blev han valgt ind i Vindinge Sogneråd, hvor han i 1911 blev hædret for 25 år i formandssædet.

Da man i 1899 dannede Nyborg Turistforening blev C.E. Holck valgt til formand. Han beklædte denne post frem til sin død i 1919.
Hans engagerede arbejde for Nyborg kulminerede med opstillingen af statuen af kong Christian IX på Torvet.

Hele det danske kongehus aflagde ved afsløringen i 1908 officielt besøg i Nyborg.

Senere på året hædrede Nyborg Byråd baron Holck med æresborgerskab.

C.E. Holck døde i København i 1919 og blev begravet i Vindinge.

Sidst opdateret 01. oktober 2014