Frederik Ludvig Bierfreund

Født 7. november 1782 i Ronæs.

Student med udmærkelse 1799 fra Schouboes Institut i København.

Lod sig i 1801 hverve som overjæger ved Sjællandske Jægerkorps i Helsingør. Udnævnt til stabskaptajn ved Landkadetkorpset i 1811. Cand. jur. i 1817.

F.L. Bierfreund blev i 1819 udnævnt til borgmester og byfoged i Holbæk. I 1829 blev han forflyttet til Nyborg, hvor han frem til 1853 beklædte byfogedembedet.

Han blev justitsråd i 1848, og i 1858 udnævntes han til æresborger.

F.L. Bierfreund døde i København 11. oktober 1873 og blev begravet i Nyborg.

Sidst opdateret 01. oktober 2014