Johannes Christian Marius (Nielsen) Høirup

Født 2. september 1877 i Sdr. Højrup.

I 1914 blev Johannes Høirup ansat som overlærer (skoleinspektør) ved Kommuneskolen/Friskolen (Grundskolen. Nørrevold Skole). Fra 1933 til 1947 var Johannes Høirup som stadsskoleinspektør leder af Nyborg Kommunes skolevæsen.

I mere end 40 år kom Johannes Høirups energi og omfattende virkelyst til at præge Nyborg.

Nyborgs skolevæsen blev moderniseret, og et gymnasium i Nyborg blev en kendsgerning i 1939 (hundrede år efter Latinskolens nedlæggelse).

Nyborgs historie med slot og museum havde hans store interesse. Det vidner hans omfattende forfatterskab om.

Johannes Høirup søgte også som mangeårig formand for Nyborg Turistforening at udbrede kendskabet til Nyborgs kvaliteter. Friluftsspillene (Nyborg Voldspil) var en af dem. 9. september 1957 blev Johannes Høirup af Nyborg Byråd udnævnt til æresborger.

Johannes Høirup døde i Nyborg i 1958 og blev begravet i Nyborg.

Sidst opdateret 01. oktober 2014