Waldemar Nicolai Bryggemann Beichmann

Født 22. januar 1783 (Hedemarken) i Norge.

I 1804 blev han sekondløjtnant og fra 1810 til 1841 var han ingeniørkaptajn/oberstløjtnant ved Nyborg Fæstning.

Han udnævnes i 1841 til æresborger i Nyborg, og indgik senere som dirigerende stabsofficer ved Københavns Fæstning.

Han fik som generalmajor sin afsked i 1848. W.N.B. Beichmann døde i København 20. august 1862.

Sidst opdateret 01. oktober 2014