Ensomhedsstrategien sendes i høring

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har 3. april 2019 sendt ’Sammen om at fremme fællesskaber – Strategi mod ensomhed 2019-21’ i høring.

En ensom mand der sidder ved havnen

Til og med 24. maj 2019 er der mulighed for at byde ind med holdninger og kommentarer til det første udkast af Nyborg Kommunes ensomhedsstrategi.

Strategien 'SAMMEN om at fremme fællesskaber' bygger på input fra en workshop omkring ensomhed, afholdt 6. december 2018. På workshop fik borgere, politikere, kommunale medarbejdere, foreninger og råd muligheden for at drøfte udfordringer og muligheder med henblik på at konkretisere, hvordan vi sammen kan nedbringe ensomheden i vores lokalsamfund. Indholdet til strategien er yderligere blevet kvalificeret af en tværgående arbejdsgruppe bestående af bl.a. rådsmedlemmer, institutioner og kommunale repræsentanter.

Med strategien er der en klar målsætning om at forebygge og bekæmpe ensomheden i vores lokalsamfund samt fremme meningsfulde fællesskaber.

Der skal arbejdes strategisk og systematisk med at igangsætte en indsats, hvor aktiviteterne tager udgangspunkt i den viden og de erfaringer, der er genereret i forhold til ensomhed - samt de udfordringer, der særligt knytter sig til vores lokalsamfund. Endvidere er det vigtigt, at indsatserne sammentænkes med de eksisterende tiltag i kommune og foreninger.

Strategien indeholder et forord ved Jan Reimer Christiansen, udvalgsformand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, dernæst fakta om ensomhed og tal for Nyborg Kommune samt introduktion til 6 indsatsområder:

  • Nedbryde tabuer og opbygge viden
  • Opsporing
  • Synliggøre muligheder
  • Flere ind i fællesskaber
  • Samarbejde på tværs
  • Hjælp til selvhjælp

Strategien kan hentes her

Giv din mening til kende

Høringsperioden forløber frem til fredag 24. maj 2019.

De, der er interesseret, har mulighed for at sende høringssvar til Sundheds- og Omsorgsafdelingen på mail: jras@nyborg.dk eller pr. brev mærket ’Sammen om at fremme fællesskaber’ på adressen: Sundheds- og Omsorgsafdelingen, Nyborg Rådhus, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Sidst opdateret 05. april 2019