Høring vedr. analyse af fremtidens væresteder

Der har i foråret 2019 været nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet med en analyse af fremtidens væresteder i Nyborg Kommune.

Social- og Familieudvalget har på deres møde 23. september besluttet at sende analysen i høring. 

Se analysen her

Høringssvar sendes til Luise Lykke Sognstrup på e-mail: luls@nyborg.dk.
 
Fristen for at indsende høringssvar er 22. oktober 2019 kl. 9. 
 
På baggrund af høringssvarene træffer Social- og Familieudvalget beslutning om fremtidens væresteder på deres møde 11. november 2019.

Spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til afgivelse af høringssvar kan de rettes til Luise Lykke Sognstrup,
e-mail: luls@nyborg.dk   

 

Sidst opdateret 24. september 2019