Politik for mad, måltider og bevægelse sendes i høring

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har 22. maj 2019 sendt ’SAMMEN om det sunde liv – Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge” i høring.

Børn der dyrker motion

Til og med 26. juni 2019 er der mulighed for at byde ind med bemærkninger til høringsudkast af Nyborg Kommunes Politik for mad, måltider og bevægelse 2019-2023.

Politikken bygger blandt andet på input fra et velbesøgt og bredt repræsenteret dialogmøde afholdt 17. januar 2019. Ligeledes tager den afsæt i Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger på mad, måltids- og bevægelsesområdet.

Der er store sundhedsmæssige gevinster ved at fremme sunde mad- og måltidsvaner og det fysiske aktivitetsniveau hos børn og unge både på kort og lang sigt.

Formålet med politikken for mad, måltider og bevægelse er, at Nyborg Kommune på tværs af fagområder og med udgangspunkt i en fælles grundholdning, arbejder sundhedsfremmende med mad, måltider og bevægelse i dagtilbud, skoler, haller mv. Politikken henvender sig til alle, der beskæftiger sig med børn og unge, enten som professionel, forening eller lign. eller er forældre.

Nyborg Kommunes Sundhedspolitik FRISK hele livet – SAMMEN om det sunde liv, Børn- og Ungepolitikken, Dagtilbuds- og Skolepolitikken sætter rammen for Politik for mad, måltider og bevægelse. Visionen for politikken er, at sund mad og bevægelse er det lettilgængelige og oplagte valg for vores børn og unge.

Politikken indeholder forord ved Jan Reimer Christiansen, udvalgsformand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Dernæst følger seks fokusområder:

  • En god start på livet (amning)
  • Sund mad og sunde drikke (sund kost)
  • Klar til en aktiv dag (morgenmad)
  • Frugt og grøntsager giver god energi (frugt og grønt)
  • Gode måltider er mere end mætte maver (måltider)
  • Gang i kroppen (bevægelse og fysisk aktivitet)

Undervejs i politikken findes fakta om børn og unges sundhedsvaner og tal for Nyborg Kommune. Politikken afsluttes med de officielle anbefalinger om mad, måltider og bevægelse for børn og unge, samt inspiration og anden nyttig information om områderne.

Høringsudkast til politikken og idékataloget kan se nedenfor:

Høringsudkast til Politik for mad, måltider og bevægelse kan hentes her

Høringsudkast til Idekatalog kan hentes her

Giv din mening til kende

De, der er interesseret, har mulighed for at sende høringssvar til Sundhed og Forebyggelse, Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Ønsker du at indsende høringssvar til politikken og idékataloget klik her 

Fristen for høringssvar er onsdag 26. juni kl. 10.

Høringssvarene til politikken vil blive behandlet i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget på deres møde 21. august 2019, hvor også politikken forventes godkendt.

Ved spørgsmål

Spørgsmål til afgivelse af høringssvar kan rettes til Sundhed og Forebyggelse, ved sundhedskonsulent Anne Mette Walmar Andersen, e-mail: amwh@nyborg.dk

Sidst opdateret 27. maj 2019