Høring af Strategi for Røgfri Fremtid

Nyborg Kommune sender nu strategi for Røgfri Fremtid i Nyborg Kommune i høring i perioden 22.08.2019 – 20.09.2019.

Ryggen af en mand der står i en kornmark

Røgfri Fremtid er et politisk prioriteret indsatsområde i kommunens sundhedspolitik. 
Nyborg Kommune ønsker sammen med vores samarbejdspartnere at sikre, at børn og unge har ret til at vokse op uden røg, at flere børn og unge får bedre mulighed for at skabe sig et sundt og godt liv, og at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

Visionen for Strategi for Røgfri Fremtid i Nyborg Kommune er, at ingen børn og unge begynder at ryge, og at færre end fem procent af den voksne befolkning ryger dagligt.

Fire veje skal bidrage til at realisere visionen og understøtte en effektiv forebyggelse:

  1. Røgfri miljøer 
  2. Fremme af rygestop 
  3. Forebyggelse af rygestart 
  4. Forpligtende partnerskaber

Læs strategi for Røgfri Fremtid her

Høringssvar bedes venligst fremsendt til sund@nyborg.dk senest 20. september 2019.

For yderligere oplysninger, kontakt

Thomas Smidt Hvidberg, sundhedskonsulent, e-mail: thsh@nyborg.dk, tlf. 6333 8110.

 

Sidst opdateret 22. august 2019