God Ledelse i Nyborg Kommune

I Nyborg Kommune har vi fokus på god ledelse. I den forbindelse er ledelsesgrundlaget God Ledelse blevet til i en positiv proces med inddragelse af ledere.

Det er kendetegnende, at lederne i Nyborg Kommune er stolte ledere, fordi vi

  • agerer i en politisk styret organisation og er tæt på politikerne og den øvrige ledelse
  • inddrager medarbejderne og sikrer ejerskab
  • arbejder sammen og tænker i helheder
  • har frihed under ansvar

Ledelsesgrundlaget bygger på disse fire kendetegn og nogle yderligere forventninger til god ledelse, der skal være synlige i hverdagen. De vil således også være udgangspunkt for måling i lederevalueringer.

Læs hele ledelsesgrundlaget her - God Ledelse i Nyborg Kommune

Sidst opdateret 01. oktober 2014