Sekretariatet m.fl.

Sekretariatschef
Tina Andersen

Adresse:
Rådhuset, Torvet 1
5800 Nyborg

Tlf. 6333 7000
Mail: sekretariatet@nyborg.dk
Mail: webmaster@nyborg.dk

Sekretariatschef Tina Andersen
Tlf. 6333 6803, mobil: 5159 9103, mail: tjo@nyborg.dk

Åbningstider:
Mandag-tirsdag kl. 10.00-15.00
Torsdag kl. 10.00-16.30
Fredag kl. 10.00-13.00

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 9.00-15.00
Torsdag kl. 9.00-16.30
Fredag kl. 9.00-13.00

Sekretariatet har bl.a. ansvar for:

 • Sekretariatsbetjening af Byråd, Økonomiudvalg, Børne- og Ungeudvalg og diverse fagudvalg
 • Sekretariatsbetjening af Huslejenævn, Beboerklagenævn og Nyborg Fæstningsfond
 • Sekretæropgaver for borgmester, vicekommunaldirektør og direktør
 • Kommunikation
 • Hjemmeside, intranet og sociale medier
 • Forsikringsopgaver
 • Post og journalisering
 • Kommunale valg, Folketingsvalg, Folkeafstemninger og Valg til Europa-Parlamentet
 • Juridiske opgaver/notater
 • Sygedagpengeregres
 • Nogle tværfaglige udviklingsopgaver

 

Intern Service - leder Hans Johansen
Intern service har bl.a. ansvar for:

 • alt lige fra bygningsvedligeholdelse, tekniske installationer, alarmer og adgangskontrol i den centrale administration til kopiering af større opgaver og indkøb af kontorartikler, inventar m.v. til den centrale administration og posthåndtering
 • risikostyring for hele organisationen og al IP-telefoni.

 

Kantinen - ledende økonoma Jette Jensen
Kantinen har ansvaret for den daglige drift af Nyborg Kommunes kantine på rådhuset og på Ringvej 3, Nyborg.

 

Serviceteamet - rengøringsleder Jytte Hansen
Serviceteam løser rengøringsopgaver og serviceopgaver for alle kommunens institutioner.

Rengøringsopgaver:

 • Almindelig rengøring
 • Hovedrengøring
 • Vinduespolering
 • Vaskeri opgaver
 • Tæpperens
 • Ekstra rengøring til visiterede borgere i kommunen

Sidst opdateret 05. februar 2021