Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Sundhedschef Mette Bill Ladegaard
Sundheds- og ældrechef
Mette Bill Ladegaard

Adresse:
Nørrevoldgade 14
5800 Nyborg

Tlf. 6333 7000
Mail: sundheds-ogomsorgsafdelingen@nyborg.dk

Hotline for digital selvbetjening 6333 8000
Har du spørgsmål eller brug for hjælp til en digital selvbetjeningsløsning, så kan du ringe til os mandag-fredag på tlf. 6333 8000, hvor borgerservicemedarbejdere sidder klar til at hjælpe dig.

Sundheds- og ældrechef Mette Bill Ladegaard
Tlf. 6333 7535, mobil: 5159 9138, mail: mbl@nyborg.dk

Åbningstider:
Mandag-tirsdag kl. 10.00-15.00
Torsdag kl. 10.00-16.30
Fredag kl. 10.00-13.00

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 9.00-15.00
Torsdag kl. 9.00-16.30
Fredag kl. 9.00-13.00

Sundheds- og omsorgsafdelingen har bla. ansvar for:

 • Børnefysioterapi/ergoterapi 
 • Borger- og patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme
 • Støtte til frivilligt socialt arbejde
 • Genoptræning
 • Pleje og omsorg - plejecenter/ældreboliger
 • Sygepleje
 • Demensindsatser
 • Hjælpemidler
 • Praktisk bistand
 • Madleverancer
 • Dagcenterfunktioner
 • Seniorråd
 • Forebyggende hjemmebesøg

Sidst opdateret 02. januar 2020