Afdelingernes mailadresser

Vi anbefaler, at mails sendes til den enkelte afdelings mailpostkasse frem for til enkeltpersoner.

Afdelingernes mailadresser
Borgerservice borgerservice@nyborg.dk  
Børneafdelingen boerneafdelingen@nyborg.dk
Socialafdelingen socialafdelingen@nyborg.dk
Skole- og Kulturafdelingen skole-kulturafdeling@nyborg.dk
Sundheds- og Omsorgsafdelingen sundheds-ogomsorgsafdelingen@nyborg.dk
Teknik- og Miljøafdelingen teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk
Jobcenter jobcenter@nyborg.dk
Sekretariatet sekretariatet@nyborg.dk
Personalekontoret personalekontoret@nyborg.dk
IT-afdelingen it-afdelingen@nyborg.dk
Økonomiafdelingen oekonomiafdelingen@nyborg.dk

 

Ovenstående er IKKE sikre mailadresser.

Husk, at det ikke er sikkert at skrive personlige oplysninger som fx helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger eller dit cpr-nummer i en almindelig mail. Du kan skrive sikkert til os via Digital Post på www.borger.dk.

Sidst opdateret 10. september 2018