Ligestilling

Ligeberettigelse i kommunen: ”at stille lige”. Dvs. ”ligestilling” betyder, at der skal være samme vilkår, rettigheder og muligheder i kommunen for begge køn.

Ligeværd på arbejdspladsen: ”at være lige”
Dvs. ”ligestilling” betyder, at begge køn oplever ligeværdighed på deres arbejdsplads, fordi alle arbejdsområder, arbejdsfunktioner og arbejdsopgaver – uanset om de udføres af kvinder eller mænd – er lige værdsat.

Ligestilling i arbejdet: ”at gøre lige”
Dvs. ”ligestilling betyder, at den kommunale service til borgere og brugere skal være præget af ligebehandling og ligeværd mellem kønnene og at politiske beslutninger skal ”kønsscreenes”.

Ligestillingsudvalget medlemmer

Sonja Marie Jensen
Erik Rosengaard
Torben Rosbach
Anja Skovgaard Nissen
Uffe Hvidkær (sekretær)

Sidst opdateret 28. august 2018