Charter for flere kvinder i ledelse

Denne business case er et dynamisk dokument, som skal revideres i hele projektets forløb, hvis der sker væsentlige ændringer i projektet, som påvirker business casen.

Økonomiudvalget i Nyborg Kommune har 15.09.2008 godkendt at Nyborg Kommune tilslutter sig ”Charter for flere kvinder i ledelse”. Ligestillingsudvalget har 06.10.2008 besluttet at arbejdet med charteret skulle ske på baggrund af Nyborg Kommunes arbejde med projektledelse. Business casen er et af værktøjerne i dette arbejde.

Læs mere nedenfor

Charter for flere kvinder i ledelse - Rapport og debatoplæg fra maj 2011

Baseline/Business Case - Charter for flere kvinder i ledelse

Underskrevet bekræftelse af tilslutning til Charter for flere kvinder i ledelse

Speciale - Kvinder i ledelse: et case studie af Nyborg Kommune

Sidst opdateret 01. oktober 2014