Praktikanter i Administrationen

Sundhedsafdelingens sundhedsprojekter kan modtage praktikanter/studerende to gange årligt med praktikstart i januar, februar eller marts og igen i august, september eller oktober.

Ønsker du at søge praktikophold i administrationen bedes du udarbejde en praktikansøgning, som sendes til sundheds-ogomsorgsafdelingen@nyborg.dk.

Praktikansøgningens indhold

  • Præsentation af dig selv og din studiebaggrund.
  • Tanker og forslag til konkrete opgaver/projekter som du forestiller dig at arbejde med i dit praktikophold i Sundheds- og Omsorgsafdelingen. 
  • En beskrivelse af hvordan praktikopholdet vil have relevans for dit videre studieforløb og din fremtidige beskæftigelse.  

Frist for indsendelse af praktikansøgning

Senest 2 måneder inden praktikopstart bedes du sende din praktikansøgning. Hvis du f.eks. ønsker at starte i praktik 1. januar, skal Sundheds- og Omsorgsafdelingens administration have din praktikansøgning senest 1. november året før.

Praktiksamtale

Såfremt der vurderes en mulighed for praktikophold indkaldes du til en personlig samtale. 

Forslag til praktikopgaver

Nedenfor finder du en række forslag til praktikopgaver:  

  • Planlægning og gennemførsel af guidede indkøbsture for forskellige målgrupper.
  • Udarbejdelse og afholdelse af oplæg om sundhedsrelaterede emner.
  • Planlægning og gennemførsel af madværksteder.
  • Udarbejdelse af kampagnematerialer for sundhedsprojekter.
  • Observation og udførelse af kostvejledning.
  • Indgå i undervisningsforløb på projekt ”Sund Kurs”  

For yderligere information

Vil du vide mere om praktikophold i Sundheds- og Omsorgsafdelingens sundhedsprojekter, kan du kontakte konsulent Tine Kongsted Eefsen, tlf. 6333 8102 eller e-mail: tke@nyborg.dk.

Sidst opdateret 26. august 2016