Kerneopgaven i Nyborg Kommune

Det er Nyborg Kommunes kerneopgave at understøtte borgere og virksomheders muligheder for at udfolde deres potentiale i et forpligtende samarbejde.

Ved at definere Nyborg Kommunes kerneopgave ønsker byrådet at sætte retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber resultater i fællesskab med borgere, erhvervsliv, foreninger, frivillige og medarbejderne. Derfor har ansatte og ledere i organisationen, brugerbestyrelser, brugerorganisationer og brugerråd også været involveret i processen omkring tilblivelsen af Nyborg Kommunes kerneopgave.

Kerneopgaven er den overordnede opgave, der skaber langsigtede effekter eller forandringer for borgeren, og er pejlemærket, som alle handlinger i organisationen skal understøtte og kunne føres tilbage til. Kerneopgaven er defineret som en overordnet kerneopgave med 7 velfærdsopgaver og en organisationsopgave.

Det betyder, at Nyborg Kommune skal:

  1. Understøtte borgeres potentiale til at forsørge sig selv og sikre at virksomhederne har den rette arbejdskraft
  2. Understøtte borgernes mulighed for at leve et sundt, aktivt og værdigt liv
  3. Understøtte, at alle børn trives, lærer og udvikles som deltagere i fællesskaber
  4. Understøtte borgere med særlige behov i at blive så selvhjulpne som muligt
  5. Understøtte borgernes mulighed for at engagere sig i fritidsliv, kulturliv og kulturarv
  6. Understøtte borgeres adgang til sunde og gode bo- og leverum
  7. Understøtte at Nyborg Kommune er et attraktivt sted for borgere og virksomheder at bosætte sig og besøge

Den organisatoriske opgave bliver at understøtte organisationen i at løse sin kerneopgave.

Nyborg Kommunes kerneopgave og en uddybende beskrivelse af velfærdsområderne kan du læse mere om her

Godkendt af Nyborg Byråd 25. juni 2019.

Sidst opdateret 24. november 2020