Ligestilling

Ligeberettigelse i kommunen: ”at stille lige”. Dvs. ”ligestilling” betyder, at der skal være samme vilkår, rettigheder og muligheder i kommunen for begge køn.

Ligeværd på arbejdspladsen: ”at være lige”
Dvs. ”ligestilling” betyder, at begge køn oplever ligeværdighed på deres arbejdsplads, fordi alle arbejdsområder, arbejdsfunktioner og arbejdsopgaver – uanset om de udføres af kvinder eller mænd – er lige værdsat.

Ligestilling i arbejdet: ”at gøre lige”
Dvs. ”ligestilling betyder, at den kommunale service til borgere og brugere skal være præget af ligebehandling og ligeværd mellem kønnene og at politiske beslutninger skal ”kønsscreenes”.

Ligestillingsudvalget medlemmer

Vibeke Ejlertsen
Erik Rosengaard
Torben Rosbach
Sune Holmegaard Truelsen
Maj-Britt Borg (sekretær)

Sidst opdateret 20. november 2020