Etnisk ligestilling

Formålet med den etniske ligestilling er at de ansatte i Nyborg Kommune i videst muligt omfang afspejler befolkningen i Nyborg Kommune.

Trepartsaftalen mellem regering, KL og de faglige hovedorganisationer indebærer, at kommunerne skal opstille etniske måltal for de ansatte i kommunen.

Via KL udarbejdes årlig statistik for etniske grupper i kommunen, herunder fordelingen af etniske grupper på 5 hovedansættelsesområder.

De etniske måltal besluttes politisk og opfyldelsen af måltallene drøftes årligt i byrådet.

Læs mere om arbejdet med etnisk ligestilling i menuen til venstre.

Sidst opdateret 02. oktober 2014