Nyborg har stadig den gule førertrøje

Pressemeddelelse: Nyborg Kommune er igen blevet kåret som landets førende kommune på ligestillingsområdet foran Århus Kommune, som blev nr. 2, og Københavns Kommune, som blev nr. 3.

Det kom frem da ligestillingsminister Lykke Friis offentliggjorde resultaterne af ligestillingsredegørelserne fra kommunerne i 2009.

I 2007 fik Nyborg Kommune også den gule førertrøje i ligestilling.

Nyborg Kommune har bl.a. arbejdet med:

  • Mænd i omsorgsjob
  • Kvinder i ledelse
  • Guider om ligestilling og kønsmainstraming
  • Ligestilling og mangfoldighed i interne kurser for medarbejdere
  • Deltagelse i netværk på ligestillingsområdet og foredragsvirksomhed 

Arbejdet med mænd i omsorgsjob har været det mest synlige resultat af kommunens arbejde. Antallet af mandlige dagplejere i Nyborg Kommune er nemlig steget med 400 %, og der er nu 50 mænd blandt social- og sundhedspersonalet i kommunen.

I efteråret 2007 fik Nyborg Kommune 15.000 kr. i projektstøtte fra KL og FOA til en kampagne for flere mænd i omsorgssektoren. Målet med projektet var at få en bedre kønsfordeling i kommunen.

Nyborg Kommune havde fra projektets start et mål på 100 % stigning i mandlige dagplejere. I 2007 var der kun ansat én mand blandt ca. 150 dagplejere. Pr. 15.03.2010 er der ansat fem mandlige dagplejere.

I ældreplejen var der i 1. kvartal 2008 ansat 31 mænd blandt social- og sundhedspersonalet. Dette tal steg til 37 mænd i det samme kvartal året efter. I slutningen af 2009 var der ansat 50 mænd ud af 740 på social- og sundhedsområdet. Heraf er der 7 mandlige elever. 

Læs mere om ligestillingsredegørelser her

For yderligere oplysninger kontakt

Vibeke Ejlertsen, formand for Ligestillingsudvalget, tlf. 4082 7254, e-mail: vibeke.ejlertsen@3f.dk

Sidst opdateret 03. marts 2020