Organisationsplaner

Nyborg Kommune er én forvaltning med tre ledelsesniveauer: Direktion, afdelingschefer og institutionsledere.

Den øverste ledelse:

Borgmesteren er den øverste leder af kommunens administration. Kommunaldirektør Lars Svenningsen, vicekommunaldirektør Søren Møllegård, direktør Marianne Stentebjerg og økonomi- og digitaliseringsdirektør Anders M. Sørensen udgør en direktion, som har direkte referencer til/fra de underliggende niveauer.

Klik nedenfor og få et overblik over Nyborg Kommunes organisatoriske opbygning.

Den overordnede administrative organisation

Borgerservice

Børne- og Familieafdelingen

IT-afdelingen

Jobcenter Nyborg

HR og Personale

Sekretariatet, Kantine, Intern Service og Serviceteam

Skole- og Kulturafdelingen

Socialafdelingen

Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Teknik- og Miljøafdelingen

Økonomi og Digitalisering

Sidst opdateret 20. juli 2021