Behandling af oplysninger på nyborg.dk og rettigheder

Oplysninger om Nyborg Kommunes behandling af dine personoplysninger på Nyborg Kommunes hjemmeside og subsites.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Nyborg Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Nyborg Kommune
Sekretariatet
Torvet 1
5800 Nyborg

CVR.nr. 29189722
Telefon: 6333 7000
Mail: kommunen@nyborg.dk
Sikker mail: sikkerepost@nyborg.dk 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

1. På mail: dir@nyborg.dk – til generelle henvendelser – husk at henvendelser indeholdende personoplysninger skal sendes på sikker mail gennem. e-boks eller borger.dk

Send en sikker mail her

2. Ved brev: Nyborg Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 5800 Nyborg. ”Att.: Databeskyttelsesrådgiver”.

3. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er tilmeldinger til f.eks. nyhedsbrev og arrangementer, samt ansøgninger til projekter og puljer.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af oplysninger om dig:

  • Almindelige oplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, stillingsbetegnelse/titel, og arbejdsområde.

5. Modtagere

Vi overlader dine personoplysninger til kommunens databehandler, der er leverandør af kommunens hjemmeside. Databehandleren behandler dine oplysninger fortroligt.

6. Hvor stammer dine personoplysninger fra

Oplysninger stammer fra dig jf. din indtastning i formularer på nyborg.dk og undersider kaldet subsites (xxx.nyborg.dk).

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Dine oplysninger opbevares initialt på Nyborg Kommune webserver (database), men vil blive overført til et af kommunens fagsystemer med dertilhørende arkiverings og slettefrister (normalt 5 år). Dine data på webserveren slettes ved endt overførsel.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet

Ret til sletning

Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænset behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

www.datatilsynet.dk

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Sidst opdateret 05. november 2019