RSS readere

Der findes en lang række RSS readere på nettet, som man kan downloade og installere.

Til Windows 

FeedReader - anbefales af mange

Newz Crawler

NetNewsWire

1000 kilder - dansk

Til Mac OS X

NewsFire

NetNewsWire

Ud over disse programmer kan browserne Internet Explorer 7, Mozilla Firefox og Safari også læse RSS-feeds.

Sidst opdateret 01. oktober 2014