Forberedelser til 2. juli

Som de fleste nok ved, så skal Nyborg være målby for 2. etape af Tour de France i 2022.

Det bliver en kæmpe begivenhed, og vi glæder os til den gule folkefest, der kommer til vores kommune, når Tour-karavanen 2. juli 2022 ruller gennem Nyborg.

Allerede i efteråret 2018 gik processen omkring Nyborgs rolle i Tour de France i gang, og i februar 2019 takkede Nyborg Byråd endelig ja til at blive målby.

Sådan planlægger vi Tour de France

Tour de France vil skabe en massiv folkefest i Nyborg, og vil bidrage til at skabe lokalt engagement. Derudover vil Tour de France være et markant bidrag til markedsføringen af Nyborg som et unikt cykelområde.

Den store medieopmærksomhed, der er på Tour de France, er en unik mulighed for at vise tv-seere de fantastiske flotte billeder fra Nyborg Kommune. 

I tiden frem mod at Touren kommer til Nyborg vil vi arbejde på at bygge et fællesskab op, der kan samle kommunens borgere om den store cykelbegivenhed, så fællesskabet, engagementet og den lokale stolthed også består når Tour-feltet er kørt ud af kommunen.

Under løbet skal folkefesten være synlig på gadeplan – den skal give den særlige stemning at verdens største cykelløb kommer gennem kommunen. Langs ruten kan der være hot spots, hvor tilrejsende og borgere kan tage del i festlighederne.

Nyborg Kommune har sikret selve den praktiske afvikling af Tour de France økonomisk og bakker op om at skabe den gule folkefest. Men vi kan ikke gøre det alene. Derfor vil vi gerne inddrage alle gode ideer og være med til at koble ideerne sammen, så de bliver gjort til virkelighed.

DIN idé til Tour de France

Har du en idé til hvordan vi bedst kan vise vores by frem, hvordan vi kan pynte op, hvilke arrangementer vi  skal have i byen den dag, eller noget helt andet, så send en mail på tdf@nyborg.dk. Vi fordeler henvendelserne ud i de arbejdsgrupper der er nedsat, så du kommer i kontakt med lige præcis de mennesker, der skal arbejde med det område, din idé handler om.

Kom og vær med, og lad os sammen sørge for at gøre det til en ægte cykelfest.

For foreninger

Vi er en af de kommuner i Danmark med flest foreninger set i forhold til indbyggertal. Det er foreninger, der er vant til at løfte i flok. Det er vi stolte af, og det giver et kæmpe potentiale for et fantastisk samarbejde mellem Nyborg Kommune og foreningerne om Tour de France. 

Udsættelse af foreningsmødet 3. september 2020

Den usikkerhed - den nuværende situation omkring corona har skabt - gør, at Nyborg Kommune har valgt at udskyde informationsmødet for foreningerne om Tour de France 3. september.

Udskydelsen af Tour de France fra 2021 til 2022 gør, at vi ikke behøver haste mødet igennem, og i stedet kan give foreningerne og deres ildsjæle lidt arbejdsro ovenpå en turbulent nedlukningsperiode. Vi forventer at indkalde til nyt møde i løbet af efteråret.

Frem til det nye møde er foreningerne velkomne til at læse mere på linket nedenfor eller henvende sig til arbejdsgruppen for forenings- og frivilligsamarbejde på e-mail: tdf@nyborg.dk. Det er også muligt at ringe til Dina Moos Riggelsen på tlf. 63333 8102 eller Trine Ulf Enslev på tlf. 6333 8101. Alle typer spørgsmål og idéer er velkomne.

Læs mere her

For frivillige

Her finder du informationer om det at være frivillig til Tour de France i 2022 og få svar på generelle spørgsmål.

Tour de France frivilligcrew

Du er altid velkommen til at kontakte vores projektleder for Tour de France i Nyborg, Tue Kempf, hvis du har nogle spørgsmål. Du kan sende ham en mail på tue@nyborg.dk

Fakta

Sådan organiserer vi Tour de France-arbejdet

Arbejdet med at forberede Tour de France i Danmark er forankret i interessentselskabet Grand Départ Copenhagen Denmark 2022 med sekretariat på Københavns Rådhus. Interessentselskabet skal koordinere stat, regioner og kommuners forberedelse af Tour de France 2022.

I Nyborg Kommune er der nedsat en administrativ organisation til at forberede Touren.

Til at sikre en sammenhængende indsats har Nyborg Kommune ansat en dedikeret projektleder, Tue Kempf, der har ansvaret for processen, udviklingen og afviklingen, mens de enkelte afdelinger er ansvarlige for at gennemføre konkrete opgaver.

Se den administrative organisation for Nyborg - Tour De France 2022 her

Sådan arbejder vi sammen med ASO

Som myndighed med lokalt kendskab har Nyborg Kommune hjulpet ASO’s ruteansvarlige med bud på, hvor opløbsstrækningen skal være i Nyborg. Dog er det ASO, der har det sidste ord i forhold til at skabe en rute, der både viser tv-seerne det smukke landskab, men som også giver mening rent sportsligt.

Økonomi

Budgettet for en dansk Grand Départ er sat til 88 mio. kr., som finansieres ved 17 mio. kr. fra staten, 55 mio. kr. fra kommunerne og 15 mio. kr. fra regionerne. Den resterende 1 mio. kr. forventes finansieret ved andre bidrag, eksempelvis sponsorindtægter.

Derudover er der følgeomkostninger i de enkelte kommuner ud over den fælles udgift på de 88 mio. kr.

Følgeomkostningerne afhænger af ambitionsniveauet i de enkelte byer ifm. deres gule folkefest.

Det har fra starten stået klart, at hver start- og målby udover indskuddet i selskabet  selv står som værtsby, og at det giver en række forpligtelser i forbindelse med afvikling af løbet, herunder klargøring af rute, renhold, afspærring osv.

Det danske budget tager udgangspunkt i erfaringer fra tidligere internationale cykelløb i Danmark og i budgetterne fra Grand Départs i andre lande og byer.

Nyborg Kommune har finansieret det danske Grand Départ med 10 mio. kr. 

Derudover har Nyborg Byråd i det seneste budget afsat 5 mio. kr. til at finansiere udgifterne til at afholde afslutningen af 2. etape i Nyborg. Pengene skal blandt andet gå til klargøring af rute, afspærring, renhold, aktivering af frivillige, aktiviteter, sikkerhedsforanstaltninger, markedsføring og byudsmykning.

Sidst opdateret 08. marts 2021