Arbejdsgruppen vedr. Bo Smith-Udvalget

Byrådet drøftede på et byrådsseminar i marts 2016 en rapport fra Bo Smith-Udvalget (et uafhængigt udvalg i regi af DJØF), der beskriver forholdet mellem politikere og embedsmænd.

Byrådet ønskede, at drøftelserne skulle fortsætte i en arbejdsgruppe bestående af byrådsmedlemmer og embedsmænd.

Arbejdsgruppen drøfter bl.a. spilleregler for samarbejdet politikere imellem og mellem politikere og administrationen. Arbejdsgruppen mødes ca. fire gange årligt.

Arbejdsgruppen har ingen selvstændig beslutningskompetence og refererer til Økonomiudvalget. 

Medlemmer:
Kommunaldirektør Lars Svenningsen
Sekretariatschef Tina Andersen
Vibeke Ejlertsen (A)
Martin Stenmann (A)
Rameesh T. Sambanther (A)
Jesper Nielsen (A)
Suzette Frovin (F)
Anne-Marie Palm-Johansen (O)
Søren Svendsen (V)
Martin Huus (V)
Anja Kongsdal (V)
Anne Dyrhøj (V)

Der er blevet drøftet en lang række emner i arbejdsgruppen, bl.a.:

 • Sociale medier
 • Hjælp til partigrupper
 • Arbejde med dagsorden
 • Forholdet til pressen
 • Kodeks i byrådet
 • Betjening af udvalgsformand
 • Sekretariatsbistand til politikere 
 • Politikeres besøg på kommunale institutioner
 • Drøftelse af indstillinger til politiske fagudvalg og byrådet
 • Regler for reklamering for politiske partier
 • Regler om tavshedspligt i forbindelse med udvalgsbehandling
 • Habilitet
 • Forretningsorden
 • Spørgetid
 • Borgerdrevne forslag
 • Retningslinjer for brug af Nyborg Kommunes Facebookside
 • Retningslinjer for politikeres besøg og praktikophold på kommunale institutioner
 • Kodeks for samarbejdet i Nyborg Byråd og Kodeks for administrationens betjening af Nyborg Byråd
 • Muligheden for livestreaming fra byrådsmøder
 • Borgerdrevne forslag
 • Whistleblowerordning
 • Procedure for besvarelse af henvendelser til udvalg og byråd
 • Procedure for åbne og lukkede punkter
 • Næstformandens rolle

Arbejdsgruppen har indstillet flere sager til beslutning i Økonomiudvalget, herunder eksempelvis:

 • Retningslinjer for politikeres besøg og praktikophold på kommunale institutioner
 • Kodeks for samarbejdet i Nyborg Byråd og Kodeks for administrationens betjening af Nyborg Byråd 

Sidst opdateret 09. oktober 2019