Hvad sker der efter beboerklagenævnets behandling af sagen?

Når beboerklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, er beboerklagenævnet for så vidt ude af sagen og foretager ikke yderligere.

Det er dermed parterne selv, der skal sørge for, at afgørelsen bliver efterlevet.

Er du ikke enig?

Er du ikke enig i beboerklagenævnets afgørelse, har du mulighed for at bringe sagen videre til næste instans, som er Boligretten i Svendborg, Tinghusgade 43, 5700 Svendborg.

Hvordan indbringes en sag for boligretten

Hverken beboerklagenævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Ønsker du hjælp til at udfærdige en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan du søge bistand hos en advokat, lejer- eller udlejerorganisationer.

Sagen skal være indbragt for Boligretten inden 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen, for at være indbragt rettidigt.

Hvordan får jeg mit tilgodehavende?

Kontakt en advokat for yderligere oplysninger.

Sidst opdateret 29. januar 2019