Kompetenceområde

Beboerklagenævnets komepetenceområde omfatter følgende typer sager:

 • Udlejers overholdese af de formelle krav for varsling af lejeforhøjelse, men ikke spørgsmål om huslejens størrelse
 • mangler ved det lejede
 • pligt til indvendig vedligeholdelse af boligen
 • forbrugsregnskaber
 • betaling for istandsættelse efter fraflytning
 • lejers ret til at opsætte vaskemaskine, opvaskemaskine, parabolantenne
 • betaling for fællesantenne
 • lejers ret til at forbedre boligen, f.eks. modernisere køkken og badeværelse
 • overtrædelse af husorden
 • afregning af beboerindskud eller depositum
 • beboerdemokratiets beslutninger i forhold til selve beslutningsprocessen, men ikke i forhold til beslutningens indhold.
 • udlejers overholdelse af udlejningsreglerne

Sidst opdateret 03. marts 2016