Råd og vejledning

Beboerklagenævnet er et neutralt nævn og yder ikke vejledning til parterne i en tvist. Beboerklagnævnet optræder ikke på den ene parts side og hjælper ikke lejere til at føre sager mod udlejere eller omvendt.

En lejer kan søge råd og vejledning enten ved en lejerorganisation eller ved en advokat.

Beboerklagenævnet kan alene vejlede om hvordan man indbringer en sag for nævnet.

I sager om husordenovertrædelse bistår nævnet dog efter anmodning i fornødent omfang sagens parter med afgivelse af skriftlig udtalelse.

Sidst opdateret 29. januar 2019