Grønt Råd

Det Grønne Råd er kommunens samarbejdspartner og rådgiver i forbindelse med forvaltningen af kommunens natur- og friluftsområder.

Formålet med oprettelsen af det Grønne Råd er bl.a. at fremme det lokale engagement og sikre borgernes indflydelse på naturforvaltningen.

Det er rådets opgave, at komme med ideer og synspunkter til bl.a. naturforvaltningen, samt at bistå kommunen ved planlægning og udførelse af naturgenopretningsprojekter, ansøgning om tilskud mm.

Medlemmer

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at sammensætte Det Grønne Råd af følgende foreninger og organisationer:

 • Nyborg Kommune
 • Skov- og Naturstyrelsen Fyn
 • Friluftsrådet
 • Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdelingen
 • Plant et Træ, Lokalafdelingen
 • Danmarks Jægerforbund, Lokalafdelingen
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Naturhistorisk Forening for Nyborg og Omegn
 • Dansk Skovforening
 • De Fynske Landboforeninger
 • Sportsfiskerne i Nyborg
 • Østfyns Erhvervsråd
 • Nyborg og Omegns Turistforening
 • Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune, Gruppen Natur og Miljø

Foreninger og organisationer, som ikke er nævnt ovenfor, kan få indflydelse på rådets arbejde ved henvendelse til Nyborg Kommune eller til et af de nævnte medlemmer. Det er rådets hensigt at inddrage andre relevante foreninger og organisationer ad hoc i rådets arbejde, f.eks. i forbindelse med projektarbejde.

Kontakt

Henvendelse vedrørende Grønt Råd kan ske til:
Søren Okkels Uhrskov, Nyborg Kommune, tlf. 6333 6878
Elisabeth Oxenbøll Sørensen, Nyborg Kommune, tlf. 6333 6835

Sidst opdateret 12. juni 2017