Handicapråd

Handicaprådets formål er blandt andet at medvirke til at fremme et samarbejde mellem Nyborg Kommune og kommunens forskellige foreninger, brugerråd og klubber, der arbejder for at forbedre vilkårene for børn, unge og voksne med nedsat funktionsevne i Nyborg Kommune.

Handicaprådet behandler spørgsmål af general karakter enten fra Handicaprådet selv eller efter henvendelse fra borgere, politiske udvalg eller afdeling. Handicaprådet behandler således ikke personsager.

Handicappolitikken

Byrådet godkendte på mødet 20. december 2016 Handicappolitikken gældende for Nyborg Kommune.

Læs handicappolitikken her

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Handicaprådet i Politiker Web.

Politiker Web

Mødekalender 2019

Onsdag 6. februar 2019 kl. 15.30

Torsdag 11. april 2019 kl. 15.30

Torsdag 6. juni 2019 kl. 15.30

Mandag 2. september 2019 kl. 8 (dialogmøde med SFU kl. 9)

Torsdag 9. oktober 2019 kl. 15.30

Torsdag 19. december 2019 kl. 15.30

Sidst opdateret 10. september 2019