Handicapråd

Handicaprådets formål er blandt andet at medvirke til at fremme et samarbejde mellem Nyborg Kommune og kommunens forskellige foreninger, brugerråd og klubber, der arbejder for at forbedre vilkårene for børn, unge og voksne med nedsat funktionsevne i Nyborg Kommune.

Handicaprådet behandler spørgsmål af general karakter enten fra Handicaprådet selv eller efter henvendelse fra borgere, politiske udvalg eller afdeling. Handicaprådet behandler således ikke personsager.

Handicappolitikken

Byrådet godkendte på mødet 20. december 2016 Handicappolitikken gældende for Nyborg Kommune.

Læs handicappolitikken her

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Handicaprådet i Politiker Web.

Politiker Web

Mødekalender 2020

Torsdag 13. februar 2020 kl. 15.30

Tirsdag 25. februar 2020 - DCH "Handicaprådenes Dag"

Torsdag 11. juni 2020 kl. 15.30

Torsdag 3. september 2020 kl. 15.30 (Høring budget 2021)

Mandag 21. september 2020 kl. 15.30 (dialogmøde med SFU)

Torsdag 12. november 2020  kl. 15.30

Torsdag 3. december 2020 - Uddeling af Handicapprisen

Torsdag 17. december 2020 kl. 15.30

Sidst opdateret 17. februar 2020