Handicaprådets Handicappris

Se kriterier for tildeling af Handicaprådets Handicappris nedenfor.

Hvem kan indstilles til handicapprisen?

  • Borgere med bopæl i Nyborg Kommune, som har ydet en særlig indsats til gavn for handicappede borgere i kommunen i det forløbne år.
  • En handicappet borger, der på trods af ét eller flere handicap, har bevaret et aktivt liv, og som derfor, med sit eksempel, bidrager med at hjælpe andre i samme situation.
  • Foreninger samt foreningens frivillige ledere, som aktivt påtager sig forpligtelsen til at forsøge integreret personer med handicap i foreningens aktiviteter.
  • Virksomheder, erhvervsdrivende og institutioner som medvirker til ansættelse og beskæftigelse af personer med handicap.
  • Virksomheder, erhvervsdrivende, butiksindehavere, institutioner samt andre steder hvor der er offentlig adgang, som har medvirket til at skabe tilgængelighed for personer med handicap.

Hvem kan indstille?

  • Enhver borger etc. i Nyborg Kommune.
  • Indstilling kan ske på et hvilket som helst tidspunkt af året.
  • Indstillingen skal være skriftlig og begrundet.
  • Handicaprådet kan ligeledes selv indstille kandidater til Handicapprisen.
  • Forinden har der været indrykket kriterier for tildelingen i de lokale medier.

Hvordan gør jeg?

Indstilling fremsendes til Handicaprådet i Nyborg Kommune, Socialafdelingen, Ringvej 3, 5800 Nyborg, eller på mail til socialafdelingen@nyborg.dk

Hvem udpeger årets prisvinder?

Handicaprådet beslutter på et rådsmøde, hvem der skal tildeles årets handicappris.

Tidspunktet for uddeling af prisen?

Udmeldes senere.

Hvem foretager tildelingen?

Handicaprådets formand/næstformand, som begrunder valget af prismodtager.

Sidst opdateret 03. marts 2021