Handicaprådets Handicappris

Se kriterier for tildeling af Handicaprådets Handicappris nedenfor.

Hvem kan indstilles til handicapprisen?

  • Borgere med bopæl i Nyborg Kommune, som har ydet en særlig indsats til gavn for handicappede borgere i kommunen i det forløbne år.
  • En handicappet borger, der på trods af ét eller flere handicap, har bevaret et aktivt liv, og som derfor, med sit eksempel, bidrager med at hjælpe andre i samme situation.
  • Foreninger samt foreningens frivillige ledere, som aktivt påtager sig forpligtelsen til at forsøge integreret personer med handicap i foreningens aktiviteter.
  • Virksomheder, erhvervsdrivende og institutioner som medvirker til ansættelse og beskæftigelse af personer med handicap.
  • Virksomheder, erhvervsdrivende, butiksindehavere, institutioner samt andre steder hvor der er offentlig adgang, som har medvirket til at skabe tilgængelighed for personer med handicap.

Hvem kan indstille?

  • Enhver borger etc. i Nyborg Kommune.
  • Indstilling kan ske på et hvilket som helst tidspunkt af året.
  • Indstillingen skal være skriftlig og begrundet.
  • Handicaprådet kan ligeledes selv indstille kandidater til Handicapprisen.
  • Forinden har der været indrykket kriterier for tildelingen i de lokale medier.

Hvordan gør jeg?

Indstilling fremsendes til Handicaprådet i Nyborg Kommune, Socialafdelingen, Ringvej 1 C, 5800 Nyborg, eller på mail til socialafdelingen@nyborg.dk inden 1. november. 

Du kan også udfylde den digitale indstillingsblanket, som du finder i den gule selvbetjeningsboks her på siden.

Hvem udpeger årets prisvinder?

Handicaprådet beslutter på et rådsmøde, hvem der skal tildeles årets handicappris.

Tidspunktet for uddeling af prisen?

Handicapprisen uddeles 3. december 2019 i Aktivitetshuset i Sprotoften kl. 19-21.

Hvem foretager tildelingen?

Handicaprådets formand/næstformand, som begrunder valget af prismodtager.

Sidst opdateret 18. oktober 2019