Husorden

Huslejenævnet behandler sager om overtrædelse af husorden i henhold til lejeloven § 79 a.

Det vil sige, når en lejer giver anledning til klager fra de øvrige beboere, holder husdyr i strid med lejekontrakten mv.

Det er alene udlejer, som kan indbringe en sådan sag, jf. lejeloven § 79 c.

Parterne i sådan en sag er altid, udlejer og den lejer, der klages over.

Når huslejenævnet behandler en sag om overtrædelse af husorden, indkalder nævnet parterne til et møde. På dette møde skal parterne afgive forklaring.

Til mødet vil de lejere, som har klaget, også blive indkaldt.

Hvis du mener, at du ikke kan varetage din sag, har du mulighed for at lade en anden bistå dig i sagen eller varetage sagen for dig., jf. boligreguleringsloven § 41.

En social sagkyndig person, som er kyndig vedrørende sociale forhold, vil desuden deltage i mødet.

Sidst opdateret 17. september 2014