Hvor kan jeg få råd og vejledning?

Huslejenævnet er en neutral instans og yder derfor ikke råd og vejledning til lejer eller udlejer, ligesom huslejenævnet ikke optræder på den ene parts side.

Det er således ikke huslejenævnets opgave at hjælpe lejere med at føre sag mod udlejere eller omvendt.

Du kan søge hjælp hos en advokat, lejerorganisationer eller udlejerorganisationer.

Huslejenævnet skal i forbindelse med sager om overtrædelse af husorden i fornødent omfang hjælpe parterne med at afgive skriftlige udtalelser i sagen.

Lejefastsættelse/lejeniveau

Huslejenævnet har ikke mulighed for at rådgive om lejens størrelse. Er der brug for oplysning om lejeniveauet f.eks. ved udlejning af ejerlejlighed, hus eller et værelse kan der i stedet rettes henvendelse til en grundejerforening, Ejendomsforeningen Odense, en advokat, ejendomsmægler m.v.Huslejenævnetkan ikke hjælpe med denne henvendelse.

Sidst opdateret 29. januar 2019