Sagsoversigt 15. januar 2020

Huslejenævnsmøde 15. januar 2020

Besigtigelsessag

  • Vognmandsvej 3, 5. og 7

Øvrige sager  

  • Baunehøjalle 143, Nyborg

 

 

 

 

Sidst opdateret 03. december 2020