Skimmelsvamp

I henhold til til lejeloven § 106, nr. 3, kan huslejenævnet afgøre tvister om udlejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse.

Huslejenævnet kan give udlejer påbud om udbedring af vedligeholdelsesmangler, men huslejenævnet kan ikke give påbud om, at udlejeren skal udføre forbedringer.

Huslejenævnet tager ikke stilling til erstatningsspørgsmål, herunder erstatning for lejetab, skade på indbo og lignende.

Du skal være opmærksom på, at huslejenævnet ikke har den byggetekniske ekspertise til at fastslå, hvorvidt der er tale om skimmelsvamp og årsagen hertil. Nævnet har heller ikke mulighed for at foretage målinger eller destruktive indgreb i det lejede.

Henvendelser om skimmelsvamp skal i de fleste tilfælde ske til Teknik- og Miljøafdelingen, Rådhuset, Torvet 1, 5800 Nyborg. 


Sidst opdateret 17. juni 2020