Skimmelsvamp

I henhold til til lejeloven § 106, nr. 3, kan huslejenævnet afgøre tvister om udlejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse.

I henhold til boligreguleringsloven § 22, stk. 3, kan huslejenævnet give udlejer påbud om vedligeholdelse, men huslejenævnet kan ikke give påbud om, at udlejer skal udføre forbedringer. Det er kun kommunen, der kan give et sådant påbud.

Huslejenævnet tager heller ikke stilling til erstatningsspørgsmål.

I sager om skimmelsvamp er det nødvendigt at fastslå årsagen til skimmelsvampen, herunder om det skyldes lejerens eller udlejerens forhold.

I langt de fleste tilfælde har huslejenævnet ikke den byggetekniske  ekspertise til at fastslå, hvorvidt der er tale om skimmelsvamp. Hvis skimmelsvampen ikke skyldes manglende vedligeholdelse, forkerte bygningsforhold eller mangler ved det lejede, er nævnets kompetence tvivlsom.

Henvendelser om skimmelsvamp skal i de fleste tilfælde ske til Teknik- og Miljøafdelingen, Rådhuset, Torvet 1, 5800 Nyborg. 

Sidst opdateret 12. november 2015