Integrationsråd

Formålet med Integrationsrådet i Nyborg Kommune er, blandt andet, at arbejde sammen på tværs af kulturer og flygtningegrupper for dermed at optimere og fremme integrationen til gavn for både eksisterende og nye borgere i Nyborg Kommune.

Rådet består af 11 medlemmer, hvoraf 2 er udpeget af Byrådet. De resterende 9 medlemmer kan besættes af personer bosiddende i Nyborg Kommune med tilknytning til:

  • Skolebestyrelser.
  • Lokale foreninger.
  • Arbejdsmarkedets parter.
  • Uddannelsesinstitutioner hjemmehørende i Nyborg Kommune
  • Eller andre (privatpersoner) med interesse i integrationsarbejdet

Integrationsrådets medlemmer

Politisk udpegede

Sonja Marie Jensen (A) - formand
Jørn Terndrup (V)

Øvrige

Henrik V. Stokholm
Mohamed Noor Yussef Weris
Kristina Geert-Jørgensen
Anne-Berit Nielsen
Mohamad Younes
Torben Kragh Jensen
Benny Pieszak
Jørn Gustavsen
Ethem Kalem

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Integrationsrådet i Politiker Web.

Politiker Web

For yderligere oplysninger, kontakt

Merete Gommesen, afdelingsleder i Jobcentret, tlf. 6333 7147, mobil: 2134 6327, mail: meg@nyborg.dk

Sidst opdateret 13. maj 2019